"Dati sa karton lang kami natutulog!"

SILIPIN ang bahay ni Zeus!